Οι Τιμές μας

Μόνιμη προσπάθειά μας είναι να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν ώστε τα προιόντα μας να φθάνουν στον καταναλωτή με το μικρότερο δυνατό κόστος.   Αναπόφευκτα 0ι τιμές μας ακολουθούν τις εποχιακές αυξομειώσεις της αγοράς.   Ενδεικτικά,  και λαμβάνοντας υπόψην τους μέσους όρους των τελευταίων μηνών, οι τιμές μας αναγράφονται πιο κάτω.   Οι πιο πρόσφατες τιμές αναγράφονται στα δεξιά της κάθε σελίδας μας.

1.1eur/Kg

1.3eur/Kg

0.6eur/Kg

1.3eur/Kg

1.2eur/Kg

0.9eur/Kg

0.8eur/Kg

1.1eur/Kg

0.7eur/Kg